Menu

Velkommen


Kongsgården Ulbækgård

INVITATION

til

KONGENS MARKED

Vi afholder tre vikinge-middelaldermarkeder i 2021


Datoerne for markederne er følgende 


Et vikingemarked og et middelaldermarked i uge 22

Opstilling og klargøring af markederne sker den 4 juni

Nedtagning af markederne sker den 6-7 juni efter at publikum har forladt området 

Åbent for publikum den 5 - 6 juni


Et vikingemarked og et middelaldermarked i uge 28

Opstilling og klargøring af markederne sker den 11 juli

Nedtagning af markederne sker den 16-17 juli efter at publikum har forladt området 

Åbent for publikum den 12 - 16 juli


Et vikingemarked og et middelaldermarked i uge 31

Opstilling og klargøring af markederne sker den 6 august

Nedtagning af markederne sker den 8 - 9 august efter at publikum har forladt området 

Åbent for publikum den 7 - 8 august
Adressen er: Ulbækvej 22 - 8721 Daugård

Informationer om projektet…

Kongsgården Ulbækgård bliver et center, der gennem en målrettet formidling fortæller om to spændende perioder i den tidlige middelalder og i højmiddelalderen.

Centeret har som navnet fortæller til huse på Ulbækgård, der har jord ned til Vejle fjord og i historisk kontekst kan føres tilbage til 1100-tallets første halvdel, hvor den optræder som kongsgård i de skriftlige kilder. Området er på 80 hektar med skov, sø, strand, marker og områder, der skal udbygges med huse, værksteder og befæstningsanlæg som er tidstypiske for de ovennævnte perioder.

Filosofien bag Kongsgården Ulbækgård…

Tankerne og planerne er udarbejdet af ejeren af Ulbækgård Hr. Finn Ulbæk, Cand. mag. Middelalderarkæolog Thomas Søndberg og Cand. mag. Middelalderarkæolog Bo Jaqué, som gennem en årrække har arbejdet med formidling på et stort antal museer i ind- og udland.

Vores filosofi er, at det at bevæge sig i historiske rammer er med til at udbrede viden, kendskab og om muligt starte en historisk interesse for den besøgende.

Der er allerede bygninger med en riddersal, kapel, ridehal, værksteder og en stor hal. Dertil er der undervisningsfaciliteter på centeret. Derfor vil næste fase være etableringen af et besøgscenter, der oppebærer formidlingen af middelalderen i de førnævnte perioder.

Vi er i en fase hvor centeret skal etablere historiske huse, værkstedsbygninger og alt hvad der hører til i de to perioder.

Hvad sker der nu?

Projektet er nu nået det punkt, hvor der kan åbnes op for interesserede og folk der gerne vil arbejde og formidle middelalderen på et højt niveau. I den kommende fase vil der blive oprettet en venneforening, der kan bistå ved arrangementer, formidling og drift. Venneforeningen vil fremover danne kernen i Kongsgårds projektet og vil være dem der tegner projektet fremover.

Centeret vil stille viden og faciliteter til rådighed for aktiviteter og viden der berører disse to perioder. Der er i øjeblikket koblet to middelalderarkæologer til stedet, som vil være behjælpelige for venneforeningens medlemmer i deres søgen efter viden og kundskab om perioden.


Riddersalen

KONGSGÅRDEN ULBÆKGÅRD


>